GEOTALKS

GeoTalks Nedir?

Sektörde farklı alanlarda çalışan alanında yetkili meslektaşlarımız ile Geomatik Mühendisliği öğrencilerini bu luşturmayı, mesleki deneyim ve tavsiyelerin öğrencilerle paylaşılabildiği, farklı bakış açılarının kazanıldığı ve katı lımcıların rahatça soru sorabildikleri bir sohbet ortamı oluşturmayı amaçlayan bir etkinlikler serisidir. Online e ğitim sürecinde başlanan GeoTalks etkinliklerinin yüz yüze eğitimde de devam ettirilmesi ve bir JFK geleneği olabilmesi hedeflenmektedir.İTÜ
Jeodezi ve Fotogrametri
Kulübü
2022

Made by Ata Parlar with <3