YÖNETİM KURULUMUZ


Kulüp Danışmanı
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik
Kulübün Yönetim Kurulu
Hakan Çavuş
Başkan
Roni Özgünlük
Başkan Yardımcısı
Abdul Aziz Ak
Genel Sekreter
Ali Yasin Sarıoğlu
Yazman
Hasan Hüseyin Köy
Sayman
Gülşen Bardak
Yedek Üye
Yusuf Arı
Yedek Üye


İTÜ
Jeodezi ve Fotogrametri
Kulübü
2022

Made by Ata Parlar with <3