Geomatik Mühendisliği Nedir?

Uluslararası meslek kamu oyunda bu iş alanı için meslek adı olarak yaygın bir kabul gören geomatik, yer yuvarı ve yer yüzü ile ilgili konum bilgilerinin üretiminden kullanılmasına etkin bir iş akışını oluşturmanın bilimi ve teknolojileri bütünüdür. Geomatik mühendisliği, arazi yönetimi kapsamında kadastro, taşınmaz değerleme ve geliştirilmesi kavramları ve bunlara bağlı arazi kent bilgi sistemi düzenlemelerini de içermektedir.

Geomatik mühendisliği; jeodezi, fotogrametri, kartografya, ölçme, uzaktan algılama, mekansal bilgi sistemleri, global konum belirleme sistemleri, haritacılık ve veritabanı yönetim sistemleri gibi konuları kapsayan çok disiplinli bir alandır.

Geomatik mühendisliğinin amacı; yaşanılan coğrafyayı daha iyi tanımak, organize etmek, planlamak, modellemek, gelişmeleri takip etmek ve yönetmek için modern teknolojinin de sunduğu olanaklarla birlikte, süreçlerin kolaylaştırılmasını sağlayan tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması, buna ek olarak çalışmalar sonucu elde edilen verilerin incelenmesi ile birlikte anlamlandırılmasını sağlamaktır.İTÜ Geomatik Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesinin üç bölümünden biri olarak 1969 yılında kurulan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ismini almıştır. İTÜ geomatik mühendisliğini temsil eden kültür ve sanat birliği uzmanlık kulübü Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü'dür

Bölümümüz 2004 yılından itibaren ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) akreditasyonu almış olup, bu özelliğiyle ülkemizde alanındaki tek bölümdür. Geomatik Mühendisliği bölümümüz, uzun zamandır, dünyanın gelişmiş üniversitelerinin eşdeğer programlarının değişim sürecini izlemekte ve ders programları ile içerik yenileme çalışmaları yapmaktadır. Geomatik mühendisliği bilgi çağının önemli bir iş alanını oluşturmaktadır.İTÜ
Jeodezi ve Fotogrametri
Kulübü
2022

Made by Ata Parlar with <3