YÖNETİM KURULUMUZ


Kulüp Danışmanı
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik
Kulübün Yönetim Kurulu
Ata Parlar
Başkan
Ayşegül Edige
Başkan Yardımcısı
Anıl Batuhan Özdemir
Genel Sekreter
Amed Korkma
Yazman
Ömer Saruhan
Sayman
Erem Nida Varol
Üye


İTÜ
Jeodezi ve Fotogrametri
Kulübü
2022

Made by Ata Parlar with <3