YÖNETİM KURULUMUZ


Kulüp Danışmanı
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik
Kulübün Yönetim Kurulu
Melisa Nazlıcan Meral
Başkan
Ecem Zortuk
Başkan Yardımcısı
Umut Bediroğlu
Genel Sekreter
Ata Parlar
Yazman
Kaan Baykara
Sayman
Ezgi Ayık
Üye
Nursena Kara
Üye


İTÜ
Jeodezi ve Fotogrametri
Kulübü
2022

Made by Ata Parlar with <3