YÖNETİM KURULUMUZ


Kulüp Danışmanı
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik
Kulübün Yönetim Kurulu
Abdul Aziz Ak
Başkan
Ömercan Güngör
Başkan Yardımcısı
Melisa Nazlıcan Meral
Genel Sekreter
Ata Parlar
Yazman
Serhat Ayaz
Sayman
Ecem Zortuk
Yedek Üye
Gülşen Bardak
Yedek Üye


İTÜ
Jeodezi ve Fotogrametri
Kulübü
2022

Made by Ata Parlar with <3