MİSYON - VİZYON

Misyon

Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören ve dolayısıyla mesleğin geleceğini şekillendirecek olan üyelerinin üniversite yaşamları boyunca mesleki, teknik ve sosyal anlamda gelişmelerini sağlamak, mesleğe dair teknolojik değişimlerin tamamını üyelerine aktarmak ve teknolojiye uyum sağlamlarını kolaylaştırmak, onların toplumcu mühendislik ilkelerine dayalı çalışan, yüksek ahlak doğruluklarından ayrılmadan mesleğin geleceğine hizmet etmeyi hedef bilen birer birey haline gelmelerine katkı sağlamak amacıyla İTÜ JFK kurulmuştur.

Vizyon
Geomatik Mühendisliği mesleğinin geleceğini tüm teknolojik ve sosyolojik değişim ve gelişimlere dayalı olarak şekillendirmek, mesleğin çeşitli problemlerine çözüm üretecek meslektaşlar geliştirmek, uluslararası alanda mesleği ve meslektaşı temsil edebilecek düzeye gelmek ve öğrencilerin mümkün olan en iyi mesleki ve sosyal donanımla mezun olmalarını sağlamak İTÜ JFK’nın gelecekteki hedefleridir.


İTÜ
Jeodezi ve Fotogrametri
Kulübü
2022

Made by Ata Parlar with <3